DC bağlantı kutusu, tüm birincil DC koruma, DC izleme ve sensör bağlantılarını sığdırması kolay bir mahfaza içinde bir araya getirir. Aşağıdakileri içerir:

• 4 Mega sigorta (2x 300A, 1x 200A, 1x 100A) ve 1 Midi sigorta (60A). Bunlar, kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirilebilir. Mega sigortalar, 100 ile 500 Amp arası boyutlarda, Midi sigortalar ise 30 ile 125 Amp arası boyutlarda mevcuttur. 
• 500 Amp şant.
• 5 sigortanın tamamı için LED'leri ve bir polarite uyarı LED'i bulunan test düğmesi. 
• MultiPlus voltaj algılayıcısı ve BMV-600 bağlantıları için sigortalı bağlantı noktaları.
• ESP sistem paneliyle kontrol edilebilen pil izolatörünü manyetik olarak kilitlemek için sigortalı bağlantılar.
• ESP sistem paneli için RJ 11 ve 45 soket bağlantıları.