Elektronik motor kontrol sistemi gibi kritik görev ekipmanına sürekli DC gücü gitmesini garanti etmek için diyot akü birleştiricileri kullanılır. Kritik görev yükünü sağlamak için, bir diyot akü birleştiricisiyle iki veya daha fazla DC gücü kaynağı paralel olarak kullanılabilir. 
Bir kaynağın arızalanması, kritik yüke giden gücü kesmez.

Download PDF