Büyük tekne ve yatlarda kullanılan WM-S/FCL klima üniteleri deniz suyu sirkülasyonu ile çalışan, ısıtma soğutma yapabilen ünitelerdir. Soğutma kapasitesi 30.000 Btu dan 2.000.000 BTU ya kadar değişik tip ve kapasitede üretilmekdir. Genellikle WMS/FCL üniteleri tekne üreticilerinin birinci tercihidir. Tekne inşaasında istenlien ölçülere göre yatay veya dikey üretilebilmektedir. Her bir kompressör frekans inverterler ile kontrol edilir. Kışın ısı pompası ile istenen ısıyı sirküle ederek verir, Yazın ise tam tersi bir sistem ile birebir istediğiniz serinliği verir. Bu üniteler makine dairesine monte edilir ve fan-coil üniteleri ile ısıyı ve soğuk havayı istenilen bölüme transfer eder. Tüm ünite ekipmanları marin ekipmanlardan oluşur.

Denizmar